Hyvä koti kuuluu kaikille

PT-Kodit Oy tarjoaa laadukkaita vuokra-asuntoja eettisesti ja ekologisesti
kestävin periaattein. Yrityksemme toiminta perustuu ajatukselle, että jokaisella
ihmisellä on oikeus asua terveellisessä ja toimivassa kodissa. Asuntojemme
suunnittelussa keskeisiä arvoja ovat edullisuus, esteettömyys ja ekologisuus. Asunnot
annetaan vuokralle aravalain mukaisin perustein meille lähetetyn hakemuksen kautta.